Regulamin bonów upominkowych

Zasady Sprzedaży Bonów Upominkowych

 • Bony Upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub zabiegi dostępne w ofercie Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej.
 • Bony mają formę zaproszenia imiennego.
 • Bony można nabyć w Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej a ich nabycie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Regulamin Korzystania z Bonów Upominkowych

 • Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z zabiegów w Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu.
 • Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi lub zrealizować bon wartościowy.
 • Po upływie terminu ważności Bonu, w całości lub w jego części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty proszę o kontakt z Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej. Bezpośredni numer  telefonu to 730 224 840
 • Przy dokonywaniu rezerwacji proszę o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 • Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Bony wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów z oferty Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w Alivio Studio Kosmetyki Estetycznej. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.